Egzamin końcowy – Uniwersytet Licealisty przy Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach

Uprzejmie informuję, że IV etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku organizowanego przez Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbędzie się w dniu 14.06.2022r., tj. we wtorek o godzinie 16.00 w sali nr 109 (obok Auli prof. Szaflarskiego) ul. Medyków 18.
Test końcowy, dla uczestników Uniwersytetu Licealisty przy Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach odbędzie się w formie 100 pytań wielokrotnego wyboru z pięcioma dystraktorami. Na rozwiązanie testu uczestnicy będą mieli 100 minut. Pytania testowe będą obejmowały informacje przekazywane w czasie trwania zajęć z poszczególnych przedmiotów.
Osoby, które uzyskały zaliczenie ze wszystkich przedmiotów, będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu. Osoby nie posiadające zaliczenia wszystkich przedmiotów nie będą mogły zostać dopuszczone do testu końcowego.

Na egzamin proszę przynieść długopis oraz dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości.

Życzę powodzenia!

Dr n. med. Agnieszka Kosowska
koordynator ds. programu Uniwersytet Licealisty WNMK