Umowy zawarte pomiędzy Śląskim Uniwersytetem  Medycznym w Katowicach  a miastami Katowice, Zabrze i Sosnowiec

W styczniu br. zostały zawarte Umowy pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Miastami Katowice, Sosnowiec i Zabrze. Przedmiotami umów jest udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającym przy Wydziałach:

  • Nauk o Zdrowiu w Katowicach;
  • Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu;
  • Nauk Medycznych w Zabrzu.

Głównym celem UTW jest prowadzenie działalności edukacyjnej ukierunkowanej na promocję zdrowia i zdrowego stylu życia Seniorów, przyczyniając się do poprawy Ich życia, po zakończeniu aktywności zawodowej.
Udzielone przez Prezydentów Miast Katowice, Sosnowiec i Zabrze dotacje z przeznaczeniem na Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozwolą na organizację dodatkowych wydarzeń kulturalnych, turystycznych i okolicznościowych oraz urozmaicą zajęcia warsztatowo – wykładowe.
W  bieżącym roku  planowana jest organizacja spotkań warsztatowo – wykładowych z zakresu zagadnień dotyczących  bezpieczeństwa seniorów, zasad prawidłowego żywienia oraz przebiegu wielu chorób. Zaplanowano organizację wycieczki do Muzeum Medycyny i Farmacji Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, oraz udział Seniorów w wydarzeniach kulturalnych. W planie jest także organizacja wielu wydarzeń okolicznościowych takich jak: spotkanie wielkanocne, przy współudziale Chóru Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, spotkanie opłatkowe. Zaplanowano także warsztaty ruchowe z fizjoterapeutami oraz kurs pierwszej pomocy medycznej.