Rekrutacja UTW Sosnowiec

Szanowni Państwo, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

Z wielką przyjemnością informuję, że wznawiamy działalność naszego UTW. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się 19 października br. o godz. 16.00, na którą już bardzo serdecznie  Państwa zapraszam.

W związku z tym zachęcam wszystkich do zapisów, które rozpoczną się 14 września br. w budynku kampusu A, pokój nr 013 w godz. 9.00-14.00 (a nie jak poprzednio w budynku kampusu E). Słuchaczy posiadających legitymację UTW prosimy o jej przyniesienie. Z uwagi na reżim sanitarny obowiązujący nadal w budynkach naszej Uczelni liczba Słuchaczy została ograniczona do 105 osób. Zapisy będą trwały do czasu wyczerpania limitu miejsc. W przypadku gdy zapisze się mniej niż 50 Słuchaczy, zajęcia nie zostaną uruchomione.

Słuchacze, którzy w roku akademickim 2019/2020 podjęli zajęcia na UTW i w całości je opłacili, a z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, nie mogli jej ukończyć, mogą zwrócić się do Prorektora ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni, za pośrednictwem Kierownika UTW, o zwrot zapłaty za II-gi semestr studiów, lub przeksięgowanie na poczet podjętych studiów w roku 2021/2022. Aktualnie, zgodnie z Zarządzeniem nr 175/2020 z dn. 6.10.2020r JM Rektora; opłata wpisowa wynosi 5 zł., a opłata roczna wynosi 25 zł.

Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam do zapisów.
Do zobaczenia 19 października!

Katarzyna Pawłowska-Góral
Kierownik UTW