Nasi słuchacze Uniwersytetu Pierwszego Wieku Karolina i Nataniel wraz z koordynatorem UPW dr hab. Anną Brzęk uczestniczyli w Muzycznych Mikołajkach z Urszulą i Felicjanem Andrzejczakiem zorganizowanych 3 grudnia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Śpiewali i grali wspólnie z dziećmi po przeszczepach serca lub oczekujących na przeszczep, a następnie z drżącymi rękami wręczyli w imieniu wszystkich tegorocznych słuchaczy UPW serduszka wykonane wg własnego projektu (wycinane, malowane, wyklejane, wypukłe, z dedykacjami, z włosami, origami, małe i duże). Piękny gest płynący prosto z serca dla serca, od dzieci dla dzieci.
Gratulujemy naszym słuchaczom postawy godnej studenta Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach