Informacje ogólne

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Postępowanie rekrutacyjne na międzyuczelniane studia podyplomowe „Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi” realizowane przez Politechnikę Opolską przy współpracy z Wydziałem Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przeprowadza Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.

Zarządzanie podmiotami leczniczymi