Zasady udzielania zgody na krajowe i zagraniczne wyjazdy doktorantów reguluje Zarządzenie Nr 247/2018 z dnia 21.12.2018 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: udzielania zgody oraz rozliczania wyjazdów krajowych i zagranicznych studentów i doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach