Uzyskane kwalifikacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 
Po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku Towaroznawstwo zielarskie z elementami ziołolecznictwa absolwenci uzyskają wiedzę merytoryczną, nowe umiejętności oraz kompetencje określone w wymaganych dla kierunku efektach kształcenia (zakładka Towaroznawstwo zielarskie z elementami ziołolecznictwa; Efekty kształcenia.)

Absolwenci potrafią:

  • rozpoznawać rośliny lecznicze i surowce farmakognostyczne,
  • zastosować surowce zielarskie w terapii ważniejszych schorzeń,
  • komponować mieszanki ziołowe,

Absolwenci znają:

  • zasady zbioru, konserwowania i przechowywania surowców zielarskich oraz izolacji substancji biologicznie czynnych i sporządzania leków naturalnych,
  • aspekty prawne obrotu surowcem zielarskim,
  • historię leku naturalnego,
  • zagadnienia związane z czystością mikrobiologiczną surowców zielarskich, toksykologią roślin leczniczych i toksycznością substancji roślinnych stosowanych w fitoterapii,
  • problematykę hodowli in vitro roślin leczniczych,
  • interakcje między lekiem naturalnym a syntetycznym.

Towaroznawstwo zielarskie z elementami ziołolecznictwa