Uzyskane kwalifikacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 
Po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku Enologia absolwenci uzyskają wiedzę merytoryczną, nowe umiejętności oraz kompetencje określone w wymaganych dla kierunku efektach kształcenia (zakładka Enologia; Efekty kształcenia.)

Absolwent będzie posiadał teoretyczna wiedzę interdyscyplinarną i umiejętności praktyczne pozwalające na zrozumienie problemów technologii produkcji wina, klasyfikacji, normowania jakości, oceny mikrobiologicznej, chemicznej, sensorycznej oraz instrumentalnej. Będzie znał i zrozumie problemy uprawy winorośli, typologii i regionów winiarskich oraz obowiązujących regulacji prawnych z zakresu enologii i sytemu prawa winiarskiego. Zapozna się z czynnikami wpływającymi na właściwości prozdrowotne wina i różnymi aspektami sommelierstwa.

 

Enologia