Uzyskane kwalifikacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie „Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej" absolwenci zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, umiejętności konstruowania programów w zakresie poszczególnych celów zdrowotnych oraz realizowania podstawowych prozdrowotnych przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych w społeczności lokalnej, środowisku pracy, środowisku nauczania i wychowania, zakładach opieki zdrowotnej oraz placówkach opieki społecznej.

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna