Uzyskane kwalifikacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

 Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie biotechnologii medycznej są przygotowani do:

  • wykorzystania posiadanej wiedzy do opracowania i optymalizacji udziału składników biologicznych w procesach biotechnologicznych,
  • do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych diagnostycznych; zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska; urzędach i instytucjach państwowych oraz samorządowych działających w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia;
  • prowadzenia prac badawczych w zakresie przygotowania materiału biologicznego, w tym organizmów modyfikowanych genetycznie,
  • twórczego wykorzystania własnych umiejętności zawodowych,
  • prowadzenia badań o charakterze biologicznym i technologicznym,
  • zapoznania z najważniejszymi narzędziami i trendami rozwoju biotechnologii jako głównego motoru innowacyjności w biogospodarce.

Biotechnologia medyczna