Uzyskane kwalifikacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Po ukończeniu studiów podyplomowychNEUROREHABILITACJA OSÓB DOROSŁYCH  oraz OSÓB W WIEKU PODESZŁYM absolwent zdobędzie umiejętności postrzegania problemów poszczególnych pacjentów w kontekście wiedzy klinicznej dotyczącej określonej jednostki chorobowej oraz wiedzy z zakresu neurorehabilitacji. Zdobędzie wiedzę na temat  podstawowych badań niezbędnych do planowania i kontroli wyników neurorehabilitacji. Studia umożliwią mu zrozumienie specyfiki oraz przeznaczenia podstawowych metod reedukacji nerwowo – mięśniowej oraz stosowania ich elementów w praktyce zawodowej. Absolwent zdobędzie także wiedzę na temat doboru różnych form aktywności ruchowej, prowa­dzenia zajęć rekreacyjnych z osobami niepełnosprawnymi oraz programowania aktywności ruchowej adaptowanej w rehabilitacji kompleksowej i  podtrzymywaniu  sprawności osób z różnymi dysfunkcjami, zasad kwalifikowania osób niepełnosprawnych do różnych dyscyplin sportu, a także umiejętność wykorzystania w praktyce rehabilitacyjnej możliwości jakie daje sport osób niepełnosprawnych. Opanowanie umiejętności rozpoznawaniapodstawowych problemów osoby niepełnosprawnej funkcjonującej w społeczeństwie oraz łagodzenia i rozwiązywania problemów z zakresu społecznych skutków niepełno­sprawności.Wykorzystanie wiedzy socjologicznej w kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym