Uzyskane kwalifikacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów podyplomowych Terapia Neurorozwojowasłuchacz nabędzie umiejętności postrzegania i rozwiązywania problemów pojawiających się u chorych z dysfunkcjami narządu ruchu spowodowanymi przez choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego i mięśni oraz wiedzę z zakresu fizjoterapii neurorozwojowej. Absolwent zdobędzie też wiedzę na temat  podstawowych badań niezbędnych do planowania i kontroli wyników terapii neurorozwojowej. Studia umożliwią mu zrozumienie specyfiki oraz przeznaczenia podstawowych metod terapii neurorozwojowej oraz stosowania ich elementów w praktyce zawodowej. Zdobędzie także wiedzę na temat doboru różnych form aktywności ruchowej, prowa­dzenia zajęć rekreacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi oraz programowania aktywności ruchowej adaptowanej w kompleksowej rehabilitacji.

Terapia neurorozwojowa