Uzyskane kwalifikacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Po ukończeniu studiów podyplomowych „Zarządzanie w ochronie zdrowia (w warunkach Integracji  z Unią Europejską)" słuchacz zdobędzie kwalifikacje zawodowe w zakresie metod i koncepcji zarządzania publicznymi i niepublicznymi placówkami medycznymi, obejmującymi szpitale, placówki rehabilitacyjne, opiekuńcze i sanatoryjne oraz stowarzyszenia i fundacje, działające w obszarze ochrony zdrowia. Słuchacze zdobędą ponadto umiejętność aplikowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedzą na temat funkcjonowania ochrony zdrowia w warunkach integracji europejskiej.

Zarządzanie w ochronie zdrowia