Uzyskane kwalifikacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Absolwent jednolitych studiów podyplomowych zdobędzie kwalifikacje umożliwiające:

  • świadome stosowanie metod statystycznej analizy danych eksperymentalnych  w naukach medycznych, farmaceutycznych, biologicznych w połączeniu z techniką ich komputerowego opracowania przy pomocy profesjonalnych programów statystycznych np. STATISTICA PL,
  • rozwinięcie podstawowej wiedzy statystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem celów statystycznej analizy danych,
  • rozwinięcie wiedzy na temat zasad, reguł i ograniczeń statystycznego wnioskowania w kontekście określonych cech danych (często unikatowych i zgromadzonych z niesłychanym trudem i wielkimi nakładami finansowymi) – chodzi o to aby rezultatów takich badań nie zniweczyć poprzez prymitywne i nieprofesjonalne opracowanie statystyczne i niewłaściwą interpretację wyników testowania hipotez statystycznych,
  • określanie stanów i procesów biologicznych pojęciami matematycznymi/statystycznymi,
  • wykorzystanie zaawansowanych technik edycji tekstu i tworzenie prezentacji multimedialnych,
  • obsługę arkuszy kalkulacyjnych (np. EXCEL) i tworzenie stron internetowych,
  • stosowanie   technik audiowizualnych w medycynie,
  • eksplorację danych medycznych oraz akwizycję i przetwarzanie obrazów biomedycznych,
  • komputerowe wspomagania diagnostyki medycznej,
  • korzystanie z medycznych baz danych i systemów informatycznych w ochronie zdrowia.

Technologie informatyczne w medycynie i farmacji