Uzyskane kwalifikacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci posiadać będą wiedzę merytoryczną i praktyczną w zakresie wykonywania zabiegów służących pielęgnowaniu urody, wykonywania zabiegów opóźniających proces starzenia, planowania i przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających oraz leczniczych.

Ponadto, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i obowiązującymi przepisami absolwent studiów uzyska umiejętność:

  • posługiwania się wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii,
  • planowania zabiegów kosmetycznych,
  • stosowania zabiegów kosmetycznych zgodnie z rozpoznaniem,
  • prawidłowego odczytywania składu kosmetyków i poprawnego ustalania ich stosowania,
  • współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji zmienionej chorobowo skóry.

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie kosmetologii z elementami medycyny estetycznej, mając na uwadze współodpowiedzialność za zdrowie i wygląd osób korzystających z usług kosmetologa, powinien wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i obowiązującymi przepisami prawnymi.

Kosmetologia z elemetami medycyny estetycznej