Uzyskane kwalifikacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwent Podyplomowych studiów uzupełniających dla Osób Wykwalifikowanych pracujących w przemyśle farmaceutycznym, po ukończeniu kształcenia, będzie spełniał warunki dotyczące wykształcenia stawiane Osobie Wykwalifikowanej, która jest odpowiedzialna za zapewnienie przed wprowadzeniem do obrotu, że każda seria produktu leczniczego została wytworzona i skontrolowana zgodnie z przepisami ustawy oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacjach i dokumentach stanowiących podstawę wydania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu (ustawa Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. z poźn. zm.).

Podyplomowe studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych pracujących w przemyśle farmaceutycznym