Uzyskane kwalifikacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Absolwent ukończonych studiów podyplomowych uzyska poszerzone wiadomości w zakresie edukacji prozdrowotnej z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w szkole, placówkach i środowiskach lokalnych. Program studiów dostarczy słuchaczom aktualnej wiedzy niezbędnej do efektywnego funkcjonowania w obszarze problematyki kształtowania postaw prozdrowotnych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Edukacja zdrowotna z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia