Uzyskane kwalifikacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Uczestnicy studiów otrzymają na zakończenie świadectwo ukończenia międzyuczelnianych studiów podyplomowych „Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia”. Świadectwo stanowić będzie potwierdzenie uzyskania teoretycznych i praktycznych kwalifikacji w zakresie przygotowywania i realizowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywania oraz oceny ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, jak również przygotowywania i realizowania procedur konkursowych w trybie przewidzianym ustawą o działalności leczniczej.

Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia