Uzyskane kwalifikacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie marketingu farmaceutycznego pozyskają niezbędną wiedzę z zakresu zasad i przesłanek stosowania marketingu w działalności firm farmaceutycznych i aptek, sprzedaży usług farmaceutycznych, stosownych regulacji prawnych polskich i unijnych, zarządzania przedsiębiorstwem i zespołami ludzkimi z wykorzystaniem elementów psychologii, a także podstaw logistyki, farmakoekonomiki i farmakologii klinicznej.

Nabędą umiejętności identyfikowania zachowań konsumentów na rynku farmaceutycznym, przeprowadzanie efektywnej segmentacji rynku, planowania marketingowego i kreowania strategii marketingowych w firmach farmaceutycznych i aptekach, budowania kompozycji instrumentów marketingowych w biznesie farmaceutycznym, kontroli marketingowej oraz skutecznego kształtowania struktury marketingowej w firmach farmaceutycznych i aptekach z zachowaniem norm prawnych i standardów etycznych. Będą w stanie skutecznie poszukiwać informacji niezbędnych w rozwiązywania problemów z zakresu działalności marketingowej, zarządzania i logistyki, oraz identyfikować, analizować, formułować i rekomendować konkretne rozwiązania. Będą potrafili pracować i współdziałać w zespołach w różnych rolach, a szczególnie zarządzać nimi w celu skutecznej realizacji celów marketingowych i sprzedażowych.

Marketing farmaceutyczny