Uzyskane kwalifikacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Absolwent ukończonych studiów podyplomowych Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie uzyska poszerzone wiadomości w zakresie planowania żywienia, dietoterapii, nutrigenomiki, technologii żywności. Program studiów dostarczy słuchaczom aktualnej wiedzy niezbędnej do efektywnego funkcjonowania w obszarze problematyki żywieniowej.

Żywienie człowieka w zdrowiu i w chorobie