Uzyskane kwalifikacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Po ukończeniu studiów podyplomowych „Środowiskowe uwarunkowania zdrowia” słuchacz zdobędzie wiedzę, dotyczącą identyfikowania czynników środowiskowych, wpływających na stan zdrowia populacji, metod ich pomiaru oraz oceny oddziaływania na zdrowie. Ponadto, pozyskana zostanie wiedza na temat potencjalnego ryzyka zdrowotnego oraz zespołów klinicznych, związanych z narażeniem na określony czynnik.
Słuchacz studiów podyplomowych zdobędzie podstawowe umiejętności w zakresie posługiwania się metodami badawczymi z zakresu toksykologii środowiskowej, epidemiologii środowiskowej, oceny ryzyka oraz biostatystyki, stosowanymi w zdrowiu środowiskowym. Uzyskane w ten sposób kompetencje pozwolą na identyfikowanie obszarów potencjalnych działań profilaktycznych z zakresu zdrowia środowiskowego w obszarze zdrowia publicznego.
Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zdrowia środowiskowego pozwoli na podjęcie efektywnej współpracy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin zdrowia publicznego.

Środowiskowe czynniki ryzyka zdrowotnego