Uzyskane kwalifikacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Po ukończeniu studiów podyplomowych Edukacja seksualna absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie poprawnego rozumienia i rozpoznawania oraz właściwego reagowania na problemy o podłożu seksualnym. Absolwent zyska też kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu edukacji seksualnej dzieci i młodzieży oraz niezbędna wiedzę ułatwiającą poprawne rozwiązywanie problemów seksualnych dzieci i młodzieży związanych z dojrzewaniem i problemami natury seksualnej związanymi z tym procesem. Uzyskana wiedza ułatwi poprawny i komunikatywny kontakt oraz skuteczną współpracę pomiędzy absolwentem a pracownikami oświaty, ochrony zdrowia, policji sprawującymi opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

Edukacja seksualna