Uzyskane kwalifikacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Efekty kształcenia
Celem studiów podyplomowych „GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA” jest kontynuacja i rozszerzenie kompetencji zawodowych uzyskanych na wcześniejszych etapach edukacji. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent zdobędzie podstawową wiedzę na temat epidemiologii wad postawy ciała oraz z obszaru nauk o zdrowiu, która pozwoli mu oddziaływać na organizm i osobowość dziecka w zakresie jego rozwoju somatycznego i motorycznego. Absolwent posiądzie wiedzę z zakresu podstawowych metod niezbędnych do diagnozowania i prognozowania rozwoju fizycznego, zdobędzie umiejętność dokonywania oceny postawy ciała. Absolwent zdobędzie także wiedzę na temat metod, form i środków postępowania korekcyjnego, reedukacji posturalnej w poszczególnych rodzajach wad postawy. Posiądzie umiejętność programowania i prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi, będącymi na różnym poziomie rozwoju psychoruchowego. Absolwent zdobędzie również wiedzę na temat planowania i stosowania ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała oraz stymulujących rozwój fizyczny dziecka, ponadto wiedza nabyta z dziedziny psychologii oraz promocji zdrowia pozwoli absolwentowi uzyskać umiejętność motywowania do współpracy rodziców i nauczycieli.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna