Uzyskane kwalifikacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Studia umożliwią  poznanie i zrozumienie podstawowych metod i technik stosowanych w psychoterapii w trakcie leczenia oraz rekonwalescencji pacjenta. Absolwenci zdobędą także wiedzę na temat doboru różnych form aktywności ruchowej i prowa¬dzenia zajęć rekreacyjnych z osobami po zakończonym leczeniu onkologicznym. Nabędą umiejętności podtrzymywania sprawności osób z różnymi dysfunkcjami, które powstały w wyniku leczenia, a także umiejętności wykorzystania w procesie rehabilitacji sportu osób niepełnosprawnych i rozpoznawania podstawowych problemów osoby niepełnosprawnej funkcjonującej w społeczeństwie oraz łagodzenia, i rozwiązywania problemów z zakresu społecznych skutków niepełno¬sprawności wywołanej chorobą onkologiczną.

Fizjoterapia w onkologii z elemetami psychoonkologii