Uzyskane kwalifikacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych z „Zarządzania projektami w ochronie zdrowia” absolwenci zdobędą kwalifikacje zawodowe w zakresie współczesnych metod i koncepcji zarządzania projektami medycznymi zarówno pod względem praktycznym jak i teoretycznym. Nabędą umiejętności kierowania i motywowania grupy pracowników współtworzących projekty w ochronie zdrowia. Absolwenci zdobędą umiejętności aplikowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz posługiwania się nowymi technologiami informatycznymi niezbędnymi do realizacji projektów w ochronie zdrowia.

Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia