Uzyskane kwalifikacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku Monitorowanie badań klinicznych absolwenci zyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie monitoringu badań klinicznych, co umożliwi udział w tego typu badaniach, a także innych badaniach naukowych z zakresu medycyny i farmacji.

Absolwenci studiów podyplomowych są przygotowani do:

  • zaprojektowania (w tym określenia liczebności próby badanej) i monitorowania badania klinicznego, z uwzględnieniem aspektów etycznych, społecznych i prawnych tych badań,
  • prowadzenia prac badawczych w zakresie przygotowania materiału biologicznego do dalszych badań,
  • zarządzania ryzykiem w prowadzonych projektach medycznych,
  • oceny bezpieczeństwa farmakoterapii i monitorowania wystąpienia działań niepożądanych,
  • oceny badań zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach,
  • oceny jakości w badaniach klinicznych,
  • dokumentowania realizacji badania klinicznego,
  • twórczego wykorzystania własnych umiejętności zawodowych.

Monitorowanie badań klinicznych