Terminy zajęć

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Rozpoczęcie zajęć
Inauguracja roku akademickiego 2018/19 odbędzie się 05 października 2018 roku o godzinie 16,00.
Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w dniu 06 października 2018 roku.

Tryb zajęć
Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.
Szczegółowy harmonogram zajęć – w przygotowaniu

Miejsce prowadzenia zajęć
Zajęcia na studiach podyplomowych (wykłady, seminaria i ćwiczenia) odbywać się będą w salach Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, jak również w Jednostkach Organizacyjnych wyżej wymienionego Wydziału, mieszczących się w Sosnowcu przy ulicach:

  • Jagiellońskiej 4,
  • Jedności 8,
  • Ostrogórskiej 30,
  • Kasztanowej 3.

Dodatkowo, ćwiczenia z przedmiotu „Polimery i ich wykorzystanie w biotechnologii medycznej” prowadzone będą w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34.

Sale wykładowe i seminaryjne wyposażone są w niezbędne zaplecze techniczne tj.: komputer, rzutnik multimedialny i dostęp do Internetu, natomiast sale ćwiczeniowe i laboratoryjne wyposażone są dodatkowo w sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dydaktycznych.

Biotechnologia medyczna