Terminy zajęć

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Technologie Informatyczne w Medycynie i Farmacji

Tryb zajęć:

Zajęcia będą odbywać się w blokach po 4 godziny lekcyjne (trzy godziny zegarowe). Terminy zajęć zostaną uzgodnione z słuchaczami studiów.
Możliwe są następujące rozwiązania:

  • Zajęcia w systemie wieczorowym - w wybranych dniach od poniedziałku do piątku (raz lub dwa razy w tygodniu) w godzinach 16.30 do 19.30 (4 godziny lekcyjne).
  • Zajęcia w systemie zaocznym - w sobotę i/lub niedzielę (np. co dwa tygodnie) w godzinach 8.00 do 11.00 (4 godziny lekcyjne) i 11.30 do 14.30 (4 godziny lekcyjne).
  • Zajęcia w systemie mieszanym - w wybranych dniach od poniedziałku do piątku (raz lub dwa razy w tygodniu) w godzinach 16.30 do 19.30 (4 godziny lekcyjne), oraz w sobotę (co dwa tygodnie) w godzinach 8.00 do 11.00 (4 godziny lekcyjne) i 11.30 do 14.30 (4 godziny lekcyjne).

Rozpoczęcie zajęć: 

Spotkanie organizacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych z kierownikiem studiów podyplomowych, w celu zapoznania ich z organizacją studiów, odbędzie się po zakończeniu rekrutacji.
Na spotkaniu tym zostanie także ustalony termin rozpoczęcia się zajęć dydaktycznych.

Miejsce zajęć:

Zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywać się w salach:
1. Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

  • wykłady – w sali wykładowej przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu, wyposażonej w komputer, rzutnik multimedialny i dostęp do Internetu,
  • laboratoria – w sali ćwiczeniowej Zakładu Statystyki w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 30, posiadającej niezbędne zaplecze techniczne do prowadzenia zajęć: 20 laptopów z pełnym oprogramowaniem niezbędnym w ramach prowadzonych zajęć, rzutnik multimedialny, drukarkę, skaner oraz pełen dostęp do Internetu.

2. Instytutu Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego:

  • laboratoria – w sali komputerowej Instytutu Informatyki w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 3, posiadającej niezbędne zaplecze techniczne: 20 komputerów z pełnym oprogramowaniem niezbędnym w ramach prowadzonych zajęć, rzutnik multimedialny, drukarkę, skaner oraz pełen dostęp do Internetu.

Ponadto Instytut Informatyki posiada „Mobilne Laboratorium Komputerowe” składające się z 20 laptopów, które można w razie uzasadnionej potrzeby przenosić w dowolne miejsce – ułatwiające prowadzenie zajęć dla danej grupy słuchaczy.

Technologie informatyczne w medycynie i farmacji