Terminy zajęć

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Tryb zajęć:
Zajęcia odbywać się będą w systemie niestacjonarnym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Rozpoczęcie zajęć:
Inauguracja roku akademickiego 2017/18 odbędzie się 06 października 2017 roku o godzinie 16,00.
Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w dniu 07 października 2017 roku.

Terminy zajęć:
I rok studiów - semestr zimowy 2017/18
październik 2017 r.; 07-08, 28-29,
listopad 2017 r.: 18-19, 25-26,
grudzień 2017 r.: 02-03,
styczeń 2018 r.: 13-14.
Szczegółowy harmonogram zajęć semestr I – do pobrania tutaj

I rok studiów - semestr letni 2017/18
marzec 2018 r.: 03-04, 17-18, 24-25,
kwiecień 2018 r.: 14-15, 28-29,
maj 2018 r.: 12-13, 26-27.
Szczegółowy harmonogram zajęć semestr II – do pobrania tutaj

Miejsce zajęć:
Zajęcia na studiach podyplomowych (wykłady, seminaria i ćwiczenia) odbywać się będą w salach Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, jak również w jednostkach organizacyjnych wyżej wymienionego Wydziału, mieszczących się w Sosnowcu przy ulicach:
•    Jedności 8,
•    Kasztanowej 3.
Sale wykładowe i seminaryjne wyposażone są w niezbędne zaplecze techniczne tj.: komputer, rzutnik multimedialny i dostęp do Internetu, natomiast sale ćwiczeniowe i laboratoryjne wyposażone są dodatkowo w sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dydaktycznych.
Dodatkowo, zajęcia z przedmiotu Medycyna estetyczna prowadzone będą w Klinice Chirurgii Mazan, Centrum Chirurgii Plastycznej ul. Brzozowa 54, 40-170 Katowice.

Tryb zajęć:

Zajęcia odbywać się będą w systemie niestacjonarnym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Rozpoczęcie zajęć:

Inauguracja roku akademickiego 2017/18 odbędzie się 06 października 2017 roku o godzinie 16,00.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w dniu 07 października 2017 roku.

.

Terminy zajęć:

I rok studiów - semestr zimowy 2017/18

październik 2017 r.; 07-08, 28-29,

listopad 2017 r.: 18-19, 25-26,

grudzień 2017 r.: 02-03,

styczeń 2018 r.: 13-14.

Szczegółowy harmonogram zajęć semestr I – do pobrania tutaj

I rok studiów - semestr letni 2017/18

marzec 2018 r.: 03-04, 17-18, 24-25,

kwiecień 2018 r.: 14-15, 28-29,

maj 2018 r.: 12-13, 26-27.

Szczegółowy harmonogram zajęć semestr II – do pobrania tutaj

Miejsce zajęć:

Zajęcia na studiach podyplomowych (wykłady, seminaria i ćwiczenia) odbywać się będą w salach Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, jak również w jednostkach organizacyjnych wyżej wymienionego Wydziału, mieszczących się w Sosnowcu przy ulicach:

·      Jedności 8,

·      Kasztanowej 3.

Sale wykładowe i seminaryjne wyposażone są w niezbędne zaplecze techniczne tj.: komputer, rzutnik multimedialny i dostęp do Internetu, natomiast sale ćwiczeniowe i laboratoryjne wyposażone są dodatkowo w sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dydaktycznych.

Dodatkowo, zajęcia z przedmiotu Medycyna estetyczna prowadzone będą w Klinice Chirurgii Mazan, Centrum Chirurgii Plastycznej ul. Brzozowa 54, 40-170 Katowice.

Kosmetologia z elemetami medycyny estetycznej