Terminy zajęć

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Rozpoczęcie zajęć:
Inauguracja roku akademickiego 2019/20 odbędzie się 04 października 2019 roku o godzinie 16,00.
Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w dniu 05 października 2019 roku.

Tryb zajęć:
Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele.

Terminy zajęć:
I rok studiów - semestr zimowy 2019/20
październik 2019 r.; 05-06, 19-20,
listopad 2019 r.: 16-17,
grudzień 2019 r.: 07-08,
styczeń 2020 r.: 11-12.
Szczegółowy harmonogram zajęć semestr I – w przygotowaniu

I rok studiów - semestr letni 2019/20
marzec 2020 r.: 07-08, 21-22,
kwiecień 2020 r.: 04-05, 25-26,
maj 2020 r.: 09-10, 16-17.
Szczegółowy harmonogram zajęć semestr II – w przygotowaniu

Miejsce zajęć:
Zajęcia na studiach podyplomowych (wykłady, seminaria i ćwiczenia) odbywać się będą w salach Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, jak również w jednostkach organizacyjnych wyżej wymienionego Wydziału, mieszczących się w Sosnowcu przy ulicach:
•    Jedności 8,
•    Kasztanowej 3.
Sale wykładowe i seminaryjne wyposażone są w niezbędne zaplecze techniczne tj.: komputer, rzutnik multimedialny i dostęp do Internetu, natomiast sale ćwiczeniowe i laboratoryjne wyposażone są dodatkowo w sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dydaktycznych.
Dodatkowo, zajęcia z przedmiotu Medycyna estetyczna prowadzone będą w Klinice Chirurgii Mazan, Centrum Chirurgii Plastycznej ul. Brzozowa 54, 40-170 Katowice.

Rozpoczęcie zajęć:
Inauguracja roku akademickiego 2019/20 odbędzie się 04 października 2019 roku o godzinie 16,00.
Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w dniu 05 października 2019 roku.

Tryb zajęć:
Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele.

Terminy zajęć:
I rok studiów - semestr zimowy 2019/20
październik 2019 r.; 05-06, 19-20,
listopad 2019 r.: 16-17,
grudzień 2019 r.: 07-08,
styczeń 2020 r.: 11-12.
Szczegółowy harmonogram zajęć semestr I – w przygotowaniu

I rok studiów - semestr letni 2019/20
marzec 2020 r.: 07-08, 21-22,
kwiecień 2020 r.: 04-05, 25-26,
maj 2020 r.: 09-10, 16-17.
Szczegółowy harmonogram zajęć semestr II – w przygotowaniu

 

Kosmetologia z elemetami medycyny estetycznej