Terminy zajęć

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Analityka Medyczna 2017/18/19

Tryb zajęć:
Zajęcia odbywać się będą w piątki, soboty i niedziele, dwa, trzy lub cztery razy w miesiącu (w zależności od ilości godzin dydaktycznych w danym semestrze).

Rozpoczęcie zajęć:
Inauguracja roku akademickiego 2017/18 odbędzie się 06 października 2017 roku o godzinie 16,00.
Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w dniu 07 października 2017 roku.

Terminy zajęć:
I rok studiów - semestr zimowy 2017/18
październik 2017 r.: 06-08, 13-15, 20-22, 27-29,
listopad 2017 r.: 17-19, 24-26,
grudzień 2017 r.: 01-03, 08-10,
styczeń 2018 r.: 12-14, 19-21, 26-28.
Szczegółowy harmonogram zajęć semestr I – do pobrania tutaj

I rok studiów - semestr letni 2017/18
marzec 2018 r.: 02-04, 09-11, 16-18, 23-25.
kwiecień 2018 r.: 06-08, 13-15, 20-22, 27-29,
maj 2018 r.: 11-13, 25-27,
czerwiec 2018 r.: 01-03, 08-10.
Szczegółowy harmonogram zajęć semestr II -  do pobrania tutaj

II rok studiów - semestr zimowy 2018/19
październik 2018 r.: 12-14, 19-21, 26-28,
listopad 2018 r.: 16-18, 23-25,
grudzień 2018 r.: 07-09, 14-16,
styczeń 2019 r.: 11-13, 25-27.
Szczegółowy harmonogram zajęć semestr III -  w przygotowaniu

Miejsce zajęć:
Zajęcia na studiach podyplomowych (wykłady, seminaria i ćwiczenia) odbywać się będą w salach Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, jak również w jednostkach organizacyjnych wyżej wymienionego Wydziału, mieszczących się w Sosnowcu przy ulicach:
•    Jagiellońskiej 4,
•    Jedności 8,
•    Ostrogórskiej 30,
•    Kasztanowej 3.
Sale wykładowe i seminaryjne wyposażone są w niezbędne zaplecze techniczne tj.: komputer, rzutnik multimedialny i dostęp do Internetu, natomiast sale ćwiczeniowe i laboratoryjne wyposażone są dodatkowo w sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dydaktycznych.
Zajęcia z przedmiotu Kwalifikowana pierwsza pomoc odbywać się będą w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 8b.

 

Analityka Medyczna 2016/17/18

Tryb zajęć:
Zajęcia odbywać się będą w piątki, soboty i niedziele, dwa, trzy lub cztery razy w miesiącu (w zależności od ilości godzin dydaktycznych w danym semestrze).

Rozpoczęcie zajęć:
Inauguracja roku akademickiego 2016/17 odbędzie się 07 października 2016 roku o godzinie 16,00.
Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w dniu 08 października 2016 roku.

Terminy zajęć:

I rok studiów - semestr zimowy 2016/17
październik 2016 r.: 08-09, 14-16, 21-23,
listopad 2016 r.: 04-06, 18-20, 25-27,
grudzień 2016 r.: 02-04, 09-11,
styczeń 2017 r.: 13-15, 20-22, 27-29.

I rok studiów - semestr letni 2016/17
marzec 2017 r.: 03-05, 10-12, 17-19, 24-26, 31.
kwiecień 2017 r.: 01-02, 07-09, 21-23,
maj 2017 r.: 12-14, 19-21, 26-28,
czerwiec 2017 r.: 02-04, 09-11.

II rok studiów - semestr zimowy 2017/18
październik 2017 r.: 13-15, 20-22, 27-29,
listopad 2017 r.: 17-19, 24-26,
grudzień 2017 r.: 01-03, 08-10,
styczeń 2018 r.: 12-14, 26-28.
Szczegółowy harmonogram zajęć semestr III – do pobrania tutaj

Miejsce zajęć:
Zajęcia na studiach podyplomowych (wykłady, seminaria i ćwiczenia) odbywać się będą w salach Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, jak również w jednostkach organizacyjnych wyżej wymienionego Wydziału, mieszczących się w Sosnowcu przy ulicach:
•    Jagiellońskiej 4,
•    Jedności 8,
•    Ostrogórskiej 30,
•    Kasztanowej 3.

Sale wykładowe i seminaryjne wyposażone są w niezbędne zaplecze techniczne tj.: komputer, rzutnik multimedialny i dostęp do Internetu, natomiast sale ćwiczeniowe i laboratoryjne wyposażone są dodatkowo w sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dydaktycznych.
Zajęcia z przedmiotu Kwalifikowana pierwsza pomoc odbywać się będą w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 8b.