Terminy zajęć

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Rozpoczęcie zajęć
Inauguracja roku akademickiego  odbędzie się 06 października 2017 r. o godz. 16.00.
Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w dniu 07 października 2017 roku.

Tryb zajęć
Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Terminy zajęć - w przygotowaniu.

Farmacja przemysłowa