Terminy zajęć

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Terminy i miejsce zajęć
Terminy zjazdów do pobrania

Miejsce zajęć:
Zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywać się w salach Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Katowice, ul. Medyków 12) oraz na terenie jednostek szpitalnych – Klinik wchodzących w skład Wydziału, zlokalizowanych na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca (Katowice, ul. Ziołowa 45/47) i w wybranych jednostkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i ośrodkach dziennych na terenie województwa śląskiego. Baza lokalowa wzmiankowanych instytucji zapewnia niezbędne zaplecze techniczne dla realizacji zaplanowanych zajęć oraz umożliwia prowadzenie praktycznych ćwiczeń na terenie jednostek klinicznych i zabezpieczenia zdrowotnego i społecznego.

Gerontologia i opieka nad osobami starszymi