Farmacja

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Kontakt

Informacji udziela :
Beata Dekarska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 32 364 11 40

Adres do korespondencji:
Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego
ul. Jedności 8
41-208 Sosnowiec

Informacje bieżące

 

Akty prawne

Kolegium Kształcenia Podyplomowego pełni funkcję organizatora ustawicznego kształcenia zawodowego farmaceutów, działającego w strukturze Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Szkolenie ciągłe realizowane są w pięcioletnim okresie edukacyjnym, w czasie którego farmaceuta powinien uzyskać, co najmniej 100 punktów edukacyjnych, w tym co najmniej 50 punktów musi być uzyskanych w ramach zakończonych testem kursów w oparciu o kursy organizowane przez jednostkę szkolącą - 1 punkt za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 punktów za każdy kurs.

Wykaz zatwierdzonych programów kursów proponowanych do realizacji przez organizatorów kształcenia oraz skład zespołu ekspertów, który opracował obowiązujące programy kursów szkolenia ciągłego farmaceutów jest dostępny na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie: www.cmkp.edu.pl.

 

Certyfikaty Akredytacyjne dla Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  Ministra Zdrowia:
Certyfikat Akredytacyjny Nr 5/2004 z dnia 21.07.2004r.
Certyfikat Akredytacyjny Nr 10/2009 z dnia 21.07.2009r.
Certyfikat Akredytacyjny Nr 2/2014 z dnia 08.08.2014r.

Plan kursów

Śląski Uniwersytet Medyczny
Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
ul. Jedności  8    KAMPUS E   41-200 Sosnowiec
numer telefonu:  32 364 11 40    fax: 32 364 11 42
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik Kolegium: Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Renata Duda – tel. 32 364 11 40  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dominika Sobocińska – tel.  32 364 11 43  dsobocińTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SZANOWNI PAŃSTWO!
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH CIĄGŁYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU.

Kolegium Kształcenia Podyplomowego pełni funkcję organizatora ustawicznego kształcenia zawodowego farmaceutów, działającego w strukturze Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Przypominamy że, zgodnie z §7 ust.4 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003r. z późn. zm. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. Nr 132 poz. 1238 z późn. zm.) „Dla farmaceutów, którzy ukończyli studia na kierunku farmacja i uzyskali prawo wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następnego po uzyskaniu tego prawa”.  
Nasza Jednostka posiada przyznany przez Ministra Zdrowia, Certyfikat Akredytacyjny Nr 2/2014 z dnia 08.08.2014r. na kolejne pięć lat.
Przygotowana propozycja  obejmuje zarówno szkolenia z podanym terminem kursu, jak również kursy, które będą realizowane po zgłoszeniu się ilości osób przewidzianych w planie.
Tematyka kursów uwzględnia założenia podane w Ramowym Programie Kursów zatwierdzonych przez Dyrektora CMKP w Warszawie  19 listopada 2013 roku.

BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

Na szkolenia można zapisywać się:
•    telefonicznie -  32 364 11 40 ,
•    za pomocą poczty internetowej -   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Warunkiem zakwalifikowania na kurs będzie przesłanie na adres Kolegium „Formularza zgłoszenia” oraz dowodu wpłaty.

Numer konta:
Śląski Uniwersytet Medyczny,  ul. Poniatowskiego 15   40-055 Katowice
ING Bank Śląski S.A. O/Katowice
29 1050 1214 1000 0023 0206 7315

PLAN KURSÓW 2017 SZKOLENIA CIĄGŁE DLA FARMACEUTÓW

Numer kursu: SC-15/2017
Temat kursu: 1.21. Współczesne problemy farmakoterapii chorób nowotworowych.
Ilość godzin/punkty edukacyjne: 10/10
Kierownik kursu: Dr hab. Ilona Bednarek
Wykładowcy: Dr hab. Ilona Bednarek Dr Daniel Sypniewski
termin: 28.01.2017r.

Numer kursu: SC-23/2017
Temat kursu: 1.34. Opieka farmaceutyczne dla pacjentów z cukrzycą.
Ilość godzin/punkty edukacyjne: 8/8
Kierownik kursu: Prof. dr hab. Krystyna Olczyk
Wykładowcy: Prof. dr hab. Krystyna Olczyk; Dr hab. Katarzyna Winsz-Szczotka; Dr hab. Paweł Olczyk
Termin kursu: 18.02.2017r.   

Numer kursu: SC-28/2017
Temat kursu:
6. Postępy w zakresie leku roślinnego.
Ilość godzin/punkty edukacyjne: 10/10
Kierownik kursu: Dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak
Wykładowcy: Dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak
Termin kursu: 18.03.2017r.  

Numer kursu: SC-9/2017
Temat kursu: 1.9.
Farmakoterapia w leczeniu chorób narządu wzroku.
Ilość godzin/punkty edukacyjne: 7/7
Kierownik kursu: Dr hab. Alicja Zajdel
Wykładowcy: Dr hab. Alicja Zajdel
Termin kursu: 22.04.2017r.

Numer kursu: SC-12/2017
Temat kursu: 1.13. Wpływ czynników fizjologicznych i patologicznych na działanie leków / indywidualizacja farmakoterapii/ Cz. I
Ilość godzin/punkty edukacyjne: 8/8
Kierownik kursu: Dr hab. Alicja Zajdel
Wykładowcy: Dr hab. Ewa Chodurek; Dr hab. Alicja Zajdel; Dr hab. Adam Wilczok
Termin kursu: 20.05.2017r.  

Numer kursu: SC-38/2017
Temat kursu: 22. Terapia żywieniowa.
Ilość godzin/punkty edukacyjne: 10/10
Kierownik kursu: Dr Arkadiusz Gruchlik
Wykładowcy: Dr Arkadiusz Gruchlik; Lek. med. Anna Suchojad
Termin kursu: 10.06.2017r.  

Numer kursu: SC-37/2017
Temat kursu: 21. Biofarmacja i farmakokinetyka.
Ilość godzin/punkty edukacyjne:
10/10 Kierownik kursu: Prof. dr hab. Janusz Kasperczyk
Wykładowcy: Dr hab. Ewa Chodurek: Dr hab. Alicja Zajdel; Dr hab. Adam Wilczok: Dr Arkadiusz Gruchlik
Termin kursu: 16.09.2017r.      

Numer kursu: SC-7/2017
Temat kursu: 1.8. Współczesna antybiotyko- i chemioterapia chorób infekcyjnych. Cz. II
Ilość godzin/punkty edukacyjne: 10/10
Kierownik kursu: Dr hab. Tomasz Wąsik, prof. SUM
Wykładowcy: Dr hab. Tomasz Wąsik, prof. SUM; Dr hab. Robert Wojtyczka; Dr Danuta Idzik; Dr Małgorzata Kępa
Termin kursu: 21.10.2017r.                      

Numer kursu: SC-8/2017
Temat kursu: 1.8. Współczesna antybiotyko- i chemioterapia chorób infekcyjnych. Cz. III
Ilość godzin/punkty edukacyjne: 10/10
Kierownik kursu: Dr hab. Tomasz Wasik, prof. SUM
Wykładowcy: Dr hab. Tomasz Wąsik, prof. SUM; Dr hab. Robert Wojtyczka; Dr Danuta Idzik; Dr Małgorzata Kępa
Termin kursu: 22.10.2017r.                      

Numer kursu: SC-40/2017
Temat kursu: 27. Strategie higieny szpitalnej.
Ilość godzin/punkty edukacyjne: 10/10
Kierownik kursu: Dr hab. Robert Wojtyczka
Wykładowcy: Dr hab. Robert Wojtyczka; Dr Danuta Idzik; Dr Małgorzata Kępa
Termin kursu: 18.11.2017r.                      

Numer kursu: SC-45/2017
Temat kursu: 36. Pierwsza pomoc w aptece.
Ilość godzin/punkty edukacyjne: 8/8
Kierownik kursu: Lek. med. Radosław Marciniak
Wykładowcy: Lek. med. Radosław Marciniak
Termin kursu: 09.12.2017r.
 

UWAGA !!!

Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:

  1. zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty /lub kserokopii/ na 10 dni przed terminem kursu na adres Kolegium.