Doktoranci stacjonarnych studiów doktoranckich mogą ubiegać się o następujące stypendia:

 1. stypendium doktoranckie
 2. stypendium doktoranckie w zwiększonej wysokości (zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych)
 3. stypendium Ministra
 4. stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów
 5. świadczenia pomocy materialnej:
  • stypendium socjalne
  • zapomogę
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych

Ponadto doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim

Terminy składania wniosków

Stypendium doktoranckie

- doktoranci II, III i IV roku studiów - w terminie do 30 września 2019 r.
- doktoranci I roku studiów - w terminie do 10 października 2019 r.

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

- doktoranci II, III i IV roku studiów - w terminie do 30 września 2018 r.
- doktoranci I roku studiów - w terminie do 10 października 2018 r.

 

Świadczenia pomocy materialnej: stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

- doktoranci II, III i IV roku studiów - w terminie do 15 września 2018 r.
- doktoranci I roku studiów - w terminie do 30 września 2018 r.

 

Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

- wszyscy do 30  września 2018 r.

 

Przydział miejsca w Domu Studenta

- wszyscy do 31 sierpnia 2018 r.