Terminy składania wniosków

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Wnioski o stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych można składać w Sekretariacie Studium Doktoranckiego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
ul. Medyków 12, pokój nr 111 w terminach:

  • doktoranci II, III i IV roku do 30 września
  • doktoranci I roku do 10 października

Wnioski o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia można składać w Sekretariacie Studium Doktoranckiego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, ul. Medyków 12, pokój nr 111 w terminie do 22 września 2017 r.
Doktoranci, którzy chcą wnioskować na podstawie wybitnych osiągnięć naukowych  uzyskanych w terminie 22-30 wrzesień 2017 są zobowiązani przedstawić swój wniosek bezpośrednio Dziekanowi Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach.