Terminy składania wniosków

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 


Stypendium doktoranckie

Doktoranci ubiegający się o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz  o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2017/2018 - wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2017/2018 należy składać w  Studium Doktoranckim Wydziału Lekarskiego w Katowicach, ul. Medyków 18, pok. Nr 207

  • doktoranci II - IV roku w terminie do 30  września 2017 r.
  • doktoranci I roku w terminie do 10 października 2017 r.

Regulamin oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej Uczelni www.sum.edu.pl - Zarządzenie Nr 133/2017 z dnia 31.08.2017 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie Nr 66/2012 z dnia 23.05.2012 r. Rektora SUM w sprawie:  wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach” z późn. zm.

Szczegółowe informacje w Studium Doktoranckim Wydziału Lekarskiego w Katowicach tel. (32) 208-86-71


 Stypendum Ministra za wybitne osiągnięcia

Studium Doktoranckie Wydziału Lekarskiego w Katowicach informuje, że uczestnicy studiów doktoranckich mogą ubiegać o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz.U. z 2015 r., poz.1051).
Wnioski o przyznanie stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018 doktorant składa w terminie do dnia 30 sierpnia 2017 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć w Studium Doktoranckim Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Tekst Rozporządzenia i informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom na rok akademicki 2017/2018 zamieszczone są na stronie internetowej uczelni.

Szczegółowe informacje w Studium Doktoranckim Wydziału Lekarskiego w Katowicach, tel. (32) 2088671, Ewa Lieber, Studium Doktoranckie Wydziału Lekarskiego w Katowicach

Zarządzenie Nr 133/2017 z dnia 31.08.2017 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające