Terminy składania wniosków

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Stypendium doktoranckie

Doktoranci ubiegający się o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2018/2019 - wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/2019 należy składać w  Studium Doktoranckim Wydziału Lekarskiego w Katowicach, ul. Medyków 18, pok. Nr 207

  • Doktoranci II roku i kolejnych lat studiów składają wniosek w terminie do 30 września 2018 r.
  • Doktoranci  I roku studiów składają wniosek w terminie do 10 października 2018 r.

Regulamin oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej Uczelni www.sum.edu.pl Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 21.03.2018 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie Nr 66/2012 z dnia 23.05.2012 r. z późn. zm. w sprawie:  wprowadzenia zmian w „Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach” oraz w Studium Doktoranckim WL Katowice tel.(32) 2088671


 Stypendum Ministra za wybitne osiągnięcia

Studium Doktoranckie Wydziału Lekarskiego w Katowicach informuje, że uczestnicy studiów doktoranckich mogą ubiegać o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz.U. z 2015 r., poz.1051).

Wnioski o przyznanie stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019 doktorant składa w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć w Studium Doktoranckim Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Tekst Rozporządzenia i informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom na rok akademicki 2018/2019 zamieszczone są na stronie internetowej uczelni.

Szczegółowe informacje w Studium Doktoranckim Wydziału Lekarskiego w Katowicach, tel. (32) 208-86-71, Ewa Lieber, Studium Doktoranckie Wydziału Lekarskiego w Katowicach