Terminy składania wniosków

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Stypendium doktoranckie 

Doktoranci II, III i IV roku studiów - w terminie do 30.09.2018 r.

Doktoranci I roku studiów - w terminie do 10.10.2018 r.

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Doktoranci II, III i IV roku studiów - w terminie do 30.09.2018 r.

Doktoranci I roku studiów - w terminie do 10.10.2018 r.

 

Stypendium Ministra

Doktoranci II, III i IV roku studiów - w terminie do 31.08.2018 r.