Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych reguluje Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 28.03.2018 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach”, z późn. zm

Druki do pobrania: