Terminy składania wniosków

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Wnioski o stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych należy składać w Sekretariacie Studium Doktoranckiego Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu (Bytom, ul. Piekarska 18) w terminach:

•    doktoranci II, III i IV roku do 30 września
•    doktoranci I roku do 10 października

 

Wnioski o Stypendium Ministra należy składać w Sekretariacie Studium Doktoranckiego Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu (Bytom, ul. Piekarska 18) w terminie do 7 września 2018.