Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych reguluje Zarządzenie Nr 66/2012 z dnia 23.05.2012 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach”, z późn. zm.

Ostatnia zmiana została wprowadzona Zarzadzeniem nr 148/2019 z dn. 13.09.2019 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.