Żywienie człowieka w zdrowiu i w chorobie

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Organizatorem studiów podyplomowych Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie jest Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach.

Limit przyjęć:
20 osób

Forma studiów:
Studia podyplomowe „Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie” trwają dwa semestry i obejmują łącznie 185 godzin dydaktycznych w tym: 125 godz. wykładów, 15 godz. ćwiczeń, 45 godz. seminarium.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie jest zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów, pozytywne zdanie egzaminu dyplomowego oraz przedstawienie i obrona pracy dyplomowej. Zajęcia będą odbywać się kolejno w modułach tematycznych. Maksymalnie 8 godzin lekcyjnych dziennie w wyznaczone co dwa tygodnie terminy zjazdów (soboty i niedziele).
Po ukończeniu studiów podyplomowych Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Koszt studiów:
Całkowity koszt studiów wynosi:
dla I roku studiów  –  2 060,00 zł,
w tym: za semestr zimowy – 1 030,00 zł, za semestr letni – 1 030,00 zł.

Wysokość opłat i tryb ich wnoszenia regulowany jest przez Zarządzenie nr 66/2017 z dnia 17.05.2017 r., Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu podjęte w roku akademickim 2017/2018.

Miejsce zajęć
Zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywać się w salach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Zabrze-Rokitnica z niezbędnym zapleczem technicznym dla realizacji zaplanowanych zajęć sale wykładowe, rzutniki konwencjonalne i multimedialne oraz obsługę administracyjną).

Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach  – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM.

Żywienie człowieka w zdrowiu i w chorobie