Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Współorganizatorami międzyuczelnianych studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie projektami w ochronie zdrowiaWydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz  Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.

Limit przyjęć:
20 osób

Forma studiów:
Studia podyplomowe Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 184 godzin w tym: 108 godz. wykładów, 52 godz. warsztatów, 24 godz. seminaria. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia” jest zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów oraz przedstawienie i obrona pracy dyplomowej. Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Koszt studiów:
Całkowity koszt studiów wynosi:
dla I roku studiów  –  2 270,00 zł,
w tym: za semestr zimowy – 1 135,00 zł, za semestr letni – 1 135,00 zł.

Wysokość opłat i tryb ich wnoszenia regulowany jest przez Zarządzenie nr 66/2017 z dnia 17.05.2017 r., Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu podjęte w roku akademickim 2017/2018.

Miejsce zajęć:
Zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywać się w salach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Bytom ul. Piekarska 18) i/lub w salach Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego (Chorzów ul. 75 Pułku Piechoty 1). Obydwie instytucje gwarantują niezbędne zaplecze techniczne dla realizacji zaplanowanych zajęć (sale wykładowe, rzutniki konwencjonalne i multimedialne, drukarki, skanery, kopiarki oraz obsługę administracyjną).

Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM.

Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia