Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Organizatorem studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia jest Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Limit przyjęć
minimum 20 osób

Forma studiów:
Studia podyplomowe Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 184 godzin w tym: 108 godz. wykładów, 52 godz. warsztatów, 24 godz. seminaria. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia” jest zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów oraz przedstawienie i obrona pracy dyplomowej. Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Koszt studiów:
Wysokość opłat ustalana jest Zarządzeniem Rektora SUM przed rozpoczęciem studiów w danym roku akademickim - Zarządzenie nr 116/2020 Rektora SUM z dnia 02.07.2020 r.
Zasady pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne reguluje Zarządzenie Rektora SUM - Zarządzenie nr 200/2019 Rektora SUM z dnia 17.12.2019 r.

Miejsce zajęć:
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Bytom ul. Piekarska 18). Instytucja gwarantuje niezbędne zaplecze techniczne dla realizacji zaplanowanych zajęć (sale wykładowe, rzutniki konwencjonalne i multimedialne, drukarki, skanery, kopiarki oraz obsługę administracyjną).

Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje – Zarządzenie Nr 9/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach"

 

Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia