Środowiskowe czynniki ryzyka zdrowotnego

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Organizatorem studiów podyplomowych na kierunku Środowiskowe czynniki ryzyka zdrowotnego jest Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Limit przyjęć:
20 osób

Forma studiów:
Studia podyplomowe „Środowiskowe czynniki ryzyka zdrowotnego” trwają dwa semestry i obejmują łącznie 250 godzin dydaktycznych w tym: 138 godz. wykładów oraz 112 godz. seminarium.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć, które przewidziane są w programie studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Zajęcia odbywać się będą w trzech modułach tematycznych, w wyznaczonych co dwa tygodnie terminach zjazdów. Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz uzyska świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Środowiskowe czynniki ryzyka zdrowotnego”, sygnowane przez władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Koszt studiów:
Całkowity koszt studiów wynosi:
dla I roku studiów  –  1 980,00 zł,
w tym: za semestr zimowy – 990,00 zł, za semestr letni – 990,00 zł.

Wysokość opłat i tryb ich wnoszenia regulowany jest przez Zarządzenie nr 66/2017 z dnia 17.05.2017 r., Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu podjęte w roku akademickim 2017/2018.

Miejsce zajęć:
Zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywać się w salach Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Bytom
ul. Piekarska 18), który gwarantuje niezbędne zaplecze techniczne dla realizacji zaplanowanych zajęć (sale wykładowe, rzutniki multimedialne oraz obsługę administracyjną).


Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach  – Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 162/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM.

Środowiskowe czynniki ryzyka zdrowotnego