Edukacja zdrowotna z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Organizatorem studiów podyplomowych na kierunku Edukacja zdrowotna z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia jest Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Limit przyjęć:
minimum 20 osób

Forma studiów:
Studia podyplomowe „Edukacja zdrowotna z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia” trwają dwa semestry i obejmują łącznie 195 godzin dydaktycznych w tym:
130 godz. wykładów, 20 godz. ćwiczeń, 45 godz. seminarium.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Edukacja zdrowotna z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia” jest zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów, pozytywne zdanie egzaminu dyplomowego oraz przedstawienie i obrona pracy dyplomowej. Zajęcia będą odbywać się kolejno w modułach tematycznych. Maksymalnie 8 godzin lekcyjnych dziennie w wyznaczone co dwa tygodnie terminy zjazdów (soboty i niedziele).
Po ukończeniu studiów podyplomowych „Edukacja zdrowotna z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia” słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Koszt studiów:
Wysokość opłat i tryb ich wnoszenia regulowany jest przez Zarządzenie Nr 106/2018 z dnia 08.06.2018 r. Rektora SUM w sprawie: wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu podjęte w roku akademickim 2018/2019.

Miejsce zajęć
Zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywać się w salach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Zabrze-Rokitnica z niezbędnym zapleczem technicznym dla realizacji zaplanowanych zajęć sale wykładowe, rzutniki konwencjonalne i multimedialne oraz obsługę administracyjną).

Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach  – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM.

Edukacja zdrowotna z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia