Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Limit przyjęć:
20  osób

Forma studiów:
Niestacjonarne (zaoczne) studia podyplomowe „Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym” trwają dwa semestry i obejmują łącznie 750 godzin: 115 godz. wykładów w tym 97 godz.
w formie kształcenia na odległość (e-learning) , 52 godz. seminariów, 98 godz. ćwiczeń i 385 godz. bez nauczyciela.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów  przewidzianych w planie studiów  oraz przedstawienie i obrona pracy dyplomowej. Po ukończeniu studiów podyplomowych „ Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym” słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Koszt studiów:
(studia trwają 2 semestry) 2 470,00 zł,
w tym: za semestr zimowy – 1 235,00 zł, za semestr letni – 1 235,00 zł

Zarządzenie Nr 114/2019 z dnia 03.07.2019 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Katowicach w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach podjęte w roku akademickim 2019/2020

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin Studiów Podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).

Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych:
nabór otwarty

Regulamin Studiów Podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym” (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).

Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym