Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Limit przyjęć:
20  osób

Forma studiów:
Niestacjonarne (zaoczne) studia podyplomowe „Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym” trwają dwa semestry i obejmują łącznie 750 godzin: 115 godz. wykładów w tym 97 godz.
w formie kształcenia na odległość (e-learning) , 52 godz. seminariów, 98 godz. ćwiczeń i 385 godz. bez nauczyciela.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów  przewidzianych w planie studiów  oraz przedstawienie i obrona pracy dyplomowej. Po ukończeniu studiów podyplomowych „ Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym” słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Koszt studiów:
(studia trwają 2 semestry) –2520,00 zł
w tym: za semestr zimowy – 1260,00 zł, za semestr letni – 1 260,00 zł,

Zarządzenie Nr 138/2018 z dnia 13.07.2018 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach podjęte w roku akademickim 2018/2019.

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje  Załącznik nr 1 do  Uchwały Nr 58/2013 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 27 lutego 2013 r.

Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych:
nabór otwarty

Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym