Fizjoterapia w kosmetologii

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Organizatorem studiów podyplomowych w zakresie : ”Fizjoterapia w kosmetologii” jest Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Limit przyjęć:
20  osób

Forma studiów:
Niestacjonarne studia podyplomowe w zakresie Fizjoterapia w kosmetologii trwają dwa semestry i obejmują łącznie 750 godziny dydaktyczne: 185 godz. wykładów  w tym 92 godz. w formie kształcenia na odległość,  65 godz. ćwiczeń oraz 500 godz. bez udziału nauczyciela.
Słuchacze studiów podyplomowych  będą  uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych objętych planem studiów celem uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów  przewidzianych w planie studiów.
Po ukończeniu studiów podyplomowych ”Fizjoterapia w kosmetologii” słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów wydane przez władze Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Koszt studiów:
I rok studiów ( studia trwają 2 semestry)  -  2550,00 zł,
w tym: za semestr zimowy – 1 275,00 zł, za semestr letni – 1 275,00 zł,

 Zarządzenie Nr 114/2019 z dnia 03.07.2019 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Katowicach w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach podjęte w roku akademickim 2019/2020

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin Studiów Podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).

Wprowadzenie
Wraz z rozwojem cywilizacji wzrasta poziom życia i potrzeba poprawy swojego wyglądu w celu podniesienia poczucia własnej wartości i atrakcyjności w oczach innych. Zarówno kobiety jak i mężczyźni odczuwają potrzebę usunięcia różnego rodzaju defektów, oraz poprawieniem i zmianą cech zewnętrznych. Moda na piękne ciało  pociąga za sobą wzrost klientów gabinetów kosmetycznych, spa, salonów masażu, wizażu i odnowy biologicznej. Współczesny postulat bycia pięknym związany z presją kultury masowej determinuje atrakcyjny wygląd nie tylko jako walor estetyczny, ale bardzo często jako warunek uzyskania sukcesów w życiu zawodowym.
Rozwój w dziedzinie kosmetologii jaki dokonuje się w ostatnich latach budzi coraz większe zainteresowanie tą dziedziną lekarzy oraz wyspecjalizowanej kadry medycznej różnych dziedzin. Z drugiej strony postęp techniki i technologii jaki dokonał się w dziedzinie fizjoterapii pozwala na wykorzystywanie coraz większej gamy zabiegów dotychczas stosowanych jako formę leczenia w zakresie oddziaływania na urodę i estetykę ciała. Fizjoterapia, która często stawiana jest na równi z rehabilitacją medyczną w przeciwieństwie do tej drugiej wykorzystuje dla potrzeb leczenia specyficzne reakcje organizmu na bodźce występujące w środowisku człowieka (np. promieniowanie słoneczne, wodę morską). Pociąga to za sobą coraz szersze wykorzystywanie  metod fizjoterapeutycznych w kosmetologii. Postęp w tej dziedzinie jest bardzo szybki ze względu na duże możliwości techniczne i technologiczne jakie są obecnie oraz natychmiastową wymianę informacji i doświadczeń.
Zaistniała potrzeba kształcenia i uzupełniania wiedzy odpowiedniej kadry: fizjoterapeutów, którzy działają i wykonują zabiegi w obszarze medycyny estetycznej oraz kosmetologii jak i pracowników gabinetów kosmetycznych, odnowy biologicznej, masażu, pracowników ośrodków spa i uzdrowisk, którzy wykonują liczne procedury wykorzystywane w kosmetologii.

Fizjoterapia w kosmetologii