Towaroznawstwo zielarskie z elementami ziołolecznictwa

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Organizatorem studiów podyplomowych na kierunku: Towaroznawstwo zielarskie z elementami ziołolecznictwa jest Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Limit przyjęć:
36 osób

Forma studiów:
Studia podyplomowe na kierunku: Towaroznawstwo zielarskie z elementami ziołolecznictwa trwają 2 semestry. Zajęcia dydaktycznych, wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchacza, obejmują 300 godzin (I semestr – 140 godzin, II semestr – 160). W trakcie dwóch semestrów realizowane są wykłady, w liczbie 220 godzin i ćwiczenia - 80 godzin. Pozostałe obciążenie dydaktyczne obejmuje konsultacje i udział słuchacza w egzaminie/zaliczeniu (51 godzin) oraz samodzielną pracę słuchacza (253 godziny), realizowaną poprzez: przygotowanie do zajęć (np. opracowanie analizy przypadków), przygotowanie do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu, wyszukiwanie informacji z użyciem technik informacyjnych, wykorzystanie metod eksponujących nauczanie, takich jak: filmy, pokazy z witryn Internetowych i itp. Łączne obciążenie dydaktyczne słuchacza wynosi 604 godziny.

Koszt studiów:
Proponowany całkowity koszt studiów wynosi 4 730,00 zł. (cały rok), czyli 2 365,00 zł. za semestr.

Wysokość opłat i tryb ich wnoszenia regulowany będzie odpowiednim Zarządzeniem JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Zarządzenie nr 163/2018 z dnia 17.08.2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 139/2018, z dnia 13.07.2018 r., w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu podjęte w roku akademickim 2018/2019.

 

Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM

 

UWAGA !!!
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wystawiania faktur: tutaj

Towaroznawstwo zielarskie z elementami ziołolecznictwa