Technologie informatyczne w medycynie i farmacji

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 
W roku akademickim 2019/20 nabór na ww. kierunek studiów podyplomowych nie będzie prowadzony.
 

Współorganizatorami międzyuczelnianych studiów podyplomowych na kierunku: Technologie Informatyczne w Medycynie i FarmacjiWydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Instytut Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego.

Limit przyjęć:
20 lub 40 osób

Forma studiów:
Niestacjonarne studia podyplomowe Technologie informatyczne w medycynie i farmacji trwają dwa semestry i obejmują łącznie 200 godzin (100 godzin semestralnie), w tym: 26 godzin wykładów, 104 godziny laboratoriów (ćwiczeń) i 70 godzin zajęć w ramach technik i metod kształcenia na odległość.

Koszt studiów:
Całkowity koszt studiów uwarunkowany będzie od ilości osób podejmujących kształcenie:

  • w przypadku kształcenia 20 osób: 2 530,00 zł. (w tym: za semestr zimowy – 1 265,00 zł., za semestr letni  - 1 265,00 zł.),
  • w przypadku kształcenia 40 osób: 1 870,00 zł (w tym: za semestr zimowy – 935,00 zł., za semestr letni  - 935,00 zł.).
Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 162/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM

Technologie informatyczne w medycynie i farmacji