Monitorowanie badań klinicznych

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Organizatorem studiów podyplomowych na kierunku: Monitorowanie badań klinicznych jest Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Limit przyjęć:
od 10 do 30 osób

Forma studiów:
Studia podyplomowe na kierunku: Monitorowanie badań klinicznych trwają 2 semestry i obejmują łącznie 1276 godzin (I semestr – 695 godzin, II semestr – 581 godzin). W trakcie dwóch semestrów zrealizowanych zostanie 100 godzin wykładów, 37 godzin seminariów i 35 godzin ćwiczeń, prowadzonych w ramach bezpośrednich spotkań. Ponadto, zgodnie z obowiązującym programem i planem kształcenia, część zajęć – 124 godziny wykładów, realizowanych będzie w ramach technik i metod kształcenia na odległość. Przedmioty w planie kształcenia oznaczone - e-learning. Samodzielna praca słuchacza będzie obejmowała ogółem 980 godzin.

Dodatkowe informacje:
Słuchacze studiów zobligowani będą do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i uzyskania wymaganych zaliczeń oraz zdania egzaminów.
Studia kończą się zdaniem egzaminu kończącego kształcenie podyplomowe.
Potwierdzeniem ukończenia studiów w zakresie Monitorowania badań klinicznych będzie wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, podpisane przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Monitorowania badań klinicznych będzie uzyskanie określonych efektów kształcenia, wynikających z programu i planu kształcenia oraz 65 punktów ECTS.

Koszt studiów:
Całkowity koszt studiów uwarunkowany będzie od ilości osób podejmujących kształcenie:

  1. w przypadku kształcenia od 10 do 19 osób:
    dla I roku studiów –  5 200,00 zł,  w tym: za semestr zimowy – 2 600,00 zł, za semestr letni – 2 600,00,
  2. w przypadku kształcenia od 20 do 29  osób:
    dla I roku studiów – 2 850,00 zł,  w tym: za semestr zimowy – 1 425,00 zł, za semestr letni – 1 425,00 zł

 

Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM

 

UWAGA !!!
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wystawiania faktur: tutaj

Monitorowanie badań klinicznych