Marketing farmaceutyczny

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Organizatorem studiów podyplomowych na kierunku: Marketing Farmaceutyczny jest Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Limit przyjęć
od 12 do 40 osób

Forma studiów
Studia podyplomowe na kierunku: Marketing farmaceutyczny trwają 2 semestry i obejmują łącznie 203 godziny (I semestr – 108 godzin i II semestr – 95 godzin). W trakcie dwóch semestrów zrealizowane zostaną: 94 godziny wykładów, 42 godzin seminariów i 67 godzin ćwiczeń.

Koszt studiów
Całkowity koszt studiów uwarunkowany będzie od ilości osób podejmujących kształcenie na kierunku Marketing farmaceutyczny (studia trwają 2 semestry):
1.    w przypadku kształcenia od 12 do 23 osób:
dla I roku studiów – 4 300,00 zł,
w tym: za semestr zimowy – 2 150,00 zł, za semestr letni – 2 150,00 zł,
2.    w przypadku kształcenia od 24 do 35 osób:
dla I roku studiów – 2 690,00 zł,
w tym: za semestr zimowy – 1 345,00 zł, za semestr letni – 1 345,00 zł,
3.    w przypadku kształcenia powyżej 36 osób:
dla I roku studiów – 2 150 zł,
w tym: za semestr zimowy – 1 075,00 zł, za semestr letni – 1 075,00 zł.

Wysokość opłat i tryb ich wnoszenia regulowany jest przez Zarządzenie nr 89/2017 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu podjęte w roku akademickim 2017/2018.

 

Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM

 

UWAGA !!!
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wystawiania faktur: tutaj

Limit przyjęć
od 12 do 40 osób 

Forma studiów
Studia podyplomowe na kierunku: Marketing farmaceutyczny trwają 2 semestry i obejmują łącznie 203 godziny (I semestr – 108 godzin i II semestr – 95 godzin). W trakcie dwóch semestrów zrealizowane zostaną: 94 godziny wykładów, 42 godzin seminariów i 67 godzin ćwiczeń.

Koszt studiów
Całkowity koszt studiów uwarunkowany będzie od ilości osób podejmujących kształcenie na kierunku Marketing farmaceutyczny (studia trwają 2 semestry):

1.    w przypadku kształcenia od 12 do 23 osób:
dla I roku studiów – 4 300,00 zł,

w tym: za semestr zimowy – 2 150,00 zł, za semestr letni – 2 150,00 zł,

2.    w przypadku kształcenia od 24 do 35 osób:

dla I roku studiów – 2 690,00 zł,

w tym: za semestr zimowy – 1 345,00 zł, za semestr letni – 1 345,00 zł,

3.    w przypadku kształcenia powyżej 36 osób:
dla I roku studiów – 2 150 zł,

w tym: za semestr zimowy – 1 075,00 zł, za semestr letni – 1 075,00 zł.

Wysokość opłat i tryb ich wnoszenia regulowany jest przez Zarządzenie nr 89/2017 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej podjęte w roku akademickim 2017/2018.

Marketing farmaceutyczny