Marketing farmaceutyczny

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Organizatorem studiów podyplomowych na kierunku: Marketing Farmaceutyczny jest Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Limit przyjęć
od 20 do 40 osób 

Forma studiów
Studia podyplomowe na kierunku: marketing farmaceutyczny trwają 2 semestry i obejmują łącznie 203 godziny (I semestr – 108 godzin i II semestr – 95 godzin). W trakcie dwóch semestrów zrealizowane zostaną: 94 godziny wykładów, 42 godzin seminariów i 67 godzin ćwiczeń.

Koszt studiów
Całkowity koszt studiów uwarunkowany będzie od ilości osób podejmujących kształcenie:

  1. w przypadku kształcenia od 20 do 29 osób:
    dla I roku studiów – 2 800,00 zł,  w tym: za semestr zimowy – 1 400,00 zł, za semestr letni – 1 400,00 zł,
  2. w przypadku kształcenia 30 osób i powyżej:
    dla I roku studiów – 2 200,00 zł,  w tym: za semestr zimowy – 1 100,00 zł, za semestr letni – 1 100,00 zł,

 

Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM

 

UWAGA !!!
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wystawiania faktur: tutaj

Marketing farmaceutyczny